You are here
Home > Posts tagged "ศาลเจ้าภูเก็ต"

ศรัทธาห้าม…พลาด@ภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต (ททท.ภูเก็ต) มีแนวคิดที่อยากนำเสนอการท่องเที่ยวที่เกี่ยววิถีภูเก็ตให้สอดคล้องกับนโยบาย “ท่องเที่ยววิถีไทย” ได้ให้ผมคนภูเก็ตโดยกำเนิดมาถ่ายทอดเรื่องราวการท่องเที่ยววิถีภูเก็ตจึงเป็นที่มาของเส้นทาง “เที่ยววิถีภูเก็ตเส้นทางศรัทธาห้าม…พลาด@ภูเก็ต” พร้อมจะไปเที่ยวกับผมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ…..

Top